ML01 Du lịch quân sự: Máy bay

  Description   Photos & Video   Review   Booking!  

   

Trải nghiệm cảm giác trong buồng lái máy bay chiến đấu!

L-39 Albatros: 30 phút - 1500$

Tiêm kích MIG 29: 25 phút - 9500$

Yak 52: 30 phút - 650$; 60 phút - 850$

Cessna 172: 30 phút - 650$; 60 phút - 850$

Yak 18-T: 30 phút - 650$; 60 phút - 850$

L-39 Albatros

Tiêm kích MIG 29

Yak 52

Cessna 172

Yak 18-T

Would you like this tour? Fill the form and book it now!